Site Overlay

Otters zien en fotograferen in Schotland

Otters zien en fotograferen in Schotland

In de bovenstaande video leg ik je uit hoe je otters kan vinden langs de Schotse kust. Ik geef je veel tips rondom sporen en hoe die te gebruiken zijn om otters te zien, of te fotograferen. Hieronder staat een menu om snel naar een relevant deel te navigeren.

Menu
00:00 – Introductie
01:21 – Algemene informatie over otters
02:23 – Schotse ottersporen
05:04 – Zoek gebieden uit waar het rustig is
06:12 – Wanneer getij van belang is
07:22 – Maak gebruik van lokale kennis
08:04 – Kleding
09:07 – Otters kunnen goed ruiken en horen
10:37 – Maak gebruik van de wind
11:53 – Hoe vind je otters
12:40 – Jaagt of verplaatst de otter zich?
13:39 – Jezelf in een goede positie plaatsen
15:19 – Elk jaar weer anders
16:04 – Over camera apparatuur
17:49 – Camera’s en zout water
18:26 – Afsluiting

Het is overigens voor de cursus niet verplicht deze video te bekijken. Er worden geen vragen over gesteld in de afsluitende test. Om de cursus af te ronden moet de inhoud in deze bonus sectie wel af ‘afgerond’ gemarkeerd staan. Je kan de bonusinhoud dus veilig als afgerond markeren zonder de inhoud zelf te kijken. Het is echt bedoeld als bonus!