Site Overlay

Niet vergeten: urine

Niet vergeten: urine

Bekijk de video over urinemarkeringen van wolven.

Voorbeelden

Op de foto hierboven is een boom te zien waar veelvuldig op wordt gemarkeerd door wolven. Door de mineralen in de urine is het mos zwart geworden, en is uiteindelijk afgestorven. De boombast is zwart door de aanwezigheid van de mineralen.

Op de voorgrond is de, door het krabben met de achterpoten, verstoorde bodem te zien.

Op de foto hierboven is dezelfde urinemarkering te zien als in de video. Ditmaal is de foto van boven gemaakt, zodat de prenten beter te zien zijn.