Site Overlay

Het maken van een drieluik

Het maken van een drieluik

Als je foto’s met derden wilt delen is het belangrijk dat je alle aspecten van het spoor vastlegt. Je hebt dan drie foto’s nodig:

  • Het spoor in het landschap.
  • Het spoor beeldvullend in de foto.
  • Een detail opname, bijvoorbeeld van de inhoud van een drol.

Een enkele foto mist namelijk een heleboel context die je als vinder van het spoor wèl hebt. De grootte van een uitwerpsel, de geur en het landschap waarin het spoor gevonden is, zijn daar enkele voorbeelden van. Ook is het voor jezelf handig sporen op de juiste manier vast te leggen. Zo heb je meer informatie als je later het spoor nog eens wilt terugkijken, bijvoorbeeld omdat je een spoor gevonden hebt wat erop lijkt. Of wellicht was het spoor jou onbekend en wil je het voor later bewaren als je meer kennis opgedaan hebt.

Op de foto hierboven een prachtige wolvendrol. We vonden deze tijdens een workshop wolvensporen en ik heb hier een creatieve foto van gemaakt die het moment goed weergeeft. Dat is natuurlijk prima. Een drieluik had geen creatieve kijk op dit mooie spoor gegeven. Maar het zou anders zijn indien ik dit spoor niet begreep, en het met anderen wil delen of een foto wil maken als onderdeel van een onderzoek naar wolven. Dan zou een drieluik noodzakelijk zijn. Een extra foto met het landschap laat de habitat zien en een foto waarop het uitwerpsel mèt liniaal te zien is, zou helpen met het determineren van de prooiresten in het uitwerpsel en of de drol voldoet aan de wetenschappelijke eisen voor een C2 criterium (zie voorgaande module).

Drollen van wolven liggen op markante plaatsen zoals wegen en paden. Wil je dat spoor goed vastleggen, volstaat alleen een close-up foto van dat spoor niet. Maar een close-up foto laat juist wel weer de inhoud zien. Om verschillende aspecten van het spoor vast te leggen moet je dus foto’s op verschillende wijzen maken. Samen geven die foto’s dan een compleet beeld van het spoor.

Slechts één foto van wolvenprenten volstaat niet. Deze foto is wèl goed recht van boven gemaakt zodat er geen vertekening zichtbaar is.


Bij foto’s van prenten (voetafdrukken) is het van belang dat de detailfoto loodrecht van boven is gemaakt. Zo is er geen vertekening door perspectief aanwezig. Leg er ook een liniaal bij zodat de grootte is af te lezen (of het Weylin Tracking sporenhulpje). Heb je dat niet bij de hand, volstaat bijvoorbeeld een muntstuk ook.

Deze twee foto’s maken het drieluik compleet. De linker foto laat zien dat het een draf betreft. Een meetlint maakt het zelfs mogelijk om de paslengte af te meten (meer over draf en paslengte in de module gangen). De foto rechts laat de omgeving zien: een zandverstuiving.

Wil je nog meer leren over het fotograferen van sporen? Lees dan dit artikel op Diersporengids.nl.

Opdracht

Vind een spoor en maak een drieluik. Het mag elk type spoor zijn dat je gevonden hebt. Wellicht kan je een mooi spoor vinden in een hondenlosloopgebied. Probeer alle aspecten vast te leggen. Een close-up met liniaal om de inhoud te kunnen bekijken. Een tweede foto die het gehele uitwerpsel met liniaal laat zien. En ten slotte een foto die het uitwerpsel in het landschap laat zien.

Als je wilt, kan je het drieluik delen op de Facebookgroep Diersporen. Je kan vragen of jouw determinatie van het spoor correct is. Veel succes!