Site Overlay

De draf als C2 bewijs

De draf als C2 bewijs

Als huisdier gehouden honden komen minder vaak buiten dan hun wilde voorouders. Wanneer honden buiten komen, gooien ze al hun energie eruit met als gevolg een onregelmatig spoor. Ook zijn ze geïnteresseerd in elk nieuw geurtje. Bovendien zal je meestal een spoor aantreffen van een baasje dat even oud is als het spoor van de hond.

Wilde dieren gaan veel efficiënter met hun energie om. Die gebruiken de draf om zich te verplaatsen, soms over grote afstanden. Iedereen die wel eens een wolf in draf gezien heeft, weet hoe soepel dit eruit ziet.

Zoals je inmiddels wel begrepen hebt, zijn prenten alléén niet genoeg om te bepalen of loopsporen van een wolf afkomstig zijn. Net zoals een onduidelijke hondenprent een C3 zal krijgen als classificatie, zegt één enkele prent van een (mogelijke) wolf ook bijzonder weinig en zal daarom ook een C3 blijven. Om een C2 kwalificatie te kunnen krijgen, zal een spoor minimaal over 100 meter in een keurige draf moeten lopen, zonder een even oud mensenspoor van een begeleidend baasje. De staplengte moet minimaal 110 cm zijn. Terugbladerend door mijn notities, kan ik zeggen dat deze gemiddeld rond de 125 tot 130 cm lang was.

Een wolf in de gesnoerde draf.

Overigens, als er diepe sneeuw ligt, worden de eisen voor een C2 kwalificatie nog strenger. Dan moet het spoor zelfs 500 meter zijn, want dan gaan ook honden energie-efficiënter voortbewegen.

Nu begrijp je waarom een enkele prent nooit met zekerheid als die van een wolf gedetermineerd kan worden. Het zou nog steeds een grote fitte hond kunnen zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

Ter illustratie een voorbeeld uit de praktijk. Hier heb ik een drafspoor vastgelegd zodat het kon dienen als C2 bewijs. Links op de afbeelding is een foto te zien van een drafspoor. De individuele prenten zijn niet makkelijk te zien op de overzichtsfoto. Daarom maak ik altijd een duidelijke tekening waarop ik alle afmetingen vermeld. Deze is rechts op de afbeelding te zien.

Links een drafspoor van een wolf. Rechts mijn aantekeningen over dit spoor.

Onderaan staat de totale lengte vermeld van het spoor waarvan ik heb vastgesteld dat het om een gesnoerde draf ging. Dat was in dit geval 155 meter. Die voldoet dus aan de eisen van een C2 spoor. Rood gemarkeerd staan de paslengtes: 130 cm, 145 cm en 135 cm. Duidelijk langer dan de voor een C2 vereiste 110 cm.

Meer weten?

Een PDF van de Zoogdiervereniging waarin de wijze van monitoring staat beschreven is hier te downloaden.